THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG BỆNH VIỆN AN PHÚ VSIP II

Bệnh viện đa khoa An Phú (Chủ đầu tư) có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu thuộc dự án Thông báo mời thầu BỆNH VIỆN AN PHÚ VSIP II theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Bệnh viện đa khoa An Phú mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia đấu thầu.

M1_-Thông-báo-mời-thầu.jpg

ĐƠN DỰ THẦU

 

 

Sau đây một vài hình ảnh phối cảnh của Bệnh viện

2 thoughts on “THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG BỆNH VIỆN AN PHÚ VSIP II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *