THÔNG TIN HỮU ÍCH

Bệnh viện An Phú cung cấp những thông tin thiết yếu nhất đến quý khách giúp việc khám, chữa bệnh rở lên dễ dàng hơn.

CẤP CỨU KHẨN CẤP

Khi gặp trường hợp khẩn cấp vui lòng gọi ngay số hotline bệnh viện 0911.071.001 – 0274.6550.115

Xem thêm

SƠ ĐỒ BỆNH VIỆN

Xem sơ đồ bệnh viện và những bảng chỉ dẫn để khám , chữa bệnh thuận tiện hơn

Xem thêm

BẢO HIỂM Y TẾ

Áp dụng dúng quy định nhà nước, thủ tục nhanh gọn

Xem Thêm

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở vật chất hiện đại vượt trội, hệ thống trang thiết bị tiên tiến

Xem thêm

Chuyên khoa - dịch vụ

Bệnh Viện An Phú đảm bảo tay nghề , bác sĩ, hệ thống máy móc hỗ trợ

Khoa Khám Bệnh

Khoa Khám Bệnh – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh

Khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Sản

Khoa Sản – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Nhi

Khoa Nhi – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Cấp Cứu

Khoa Cấp Cứu – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Xét Nghiệm

Khoa Xét Nghiệm – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Nội

Khoa Nội – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Ngoại

Khoa Ngoại – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Dược

Khoa Dược – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa LCK

Khoa LCK – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Y Học Cổ Truyền & Phục Hồi Chức Năng

Khoa Y Học Cổ Truyền & Phục Hồi Chức Năng – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Khám Bệnh

Khoa Khám Bệnh – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Chuẩn Đoán Hình Ảnh

Khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Sản

Khoa Sản – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Nhi

Khoa Nhi – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Cấp Cứu

Khoa Cấp Cứu – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Xét Nghiệm

Khoa Xét Nghiệm – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Nội

Khoa Nội – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Ngoại

Khoa Ngoại – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Dược

Khoa Dược – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa LCK

Khoa LCK – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

Khoa Y Học Cổ Truyền

Khoa Y Học Cổ Truyền & Phục Hồi Chức Năng – Bệnh viện An Phú được thành lập và triển khai từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện. Với nhiệm vụ tổ chức khám bệnh, cấp cứu người bệnh và kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, khác hàng. Khoa có quy trình khám bệnh đơn giản, khoa học, thủ tục nhanh gọn, để bệnh nhân thoải mái.

Xem thêm

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Album ảnh trang thiết bị bệnh viện An Phú

HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

Album ảnh hoạt động khám chữa bệnh

Tại sao nên chọn Bệnh viện An Phú

Đảm bảo về tay nghề, bác sĩ, hệ thống máy móc hỗ trợ

Kết hợp công nghệ máy móc kỹ thuật tiên tiến, đội ngũ y bác sĩchuyên môn cao và tâm huyết, bệnh viện An Phú đã và đang là cơ sở y tế đáng tin cậy của người dân Bình Dương và các tỉnh lân cận

  • Chăm sóc hậu phẫu chu đáovà tỉ mỉ như chăm sóc người thân
  • Xây dựng đội ngũ chuyên gia tâm huyết tận tình chữa trị cho bệnh nhân bằng cả trái tim nhân ái
  • Ngày một phát triển với sự thay đổi về công nghệ, chuyên môn sánh ngang kỹ thuật thế giới

100+

Chuyên gia, Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao

1.000+

Ca khám, chữa bệnh hàng ngày

3.000 m2

Diện tích các khu khám chữa bệnhcủa bệnh viện

Những Con Số Biết Nói
0

Giường Bệnh

0

Bệnh nhân điều trị/năm

0

Bệnh nhân hài lòng với dịch vụ

0

Năm hoạt động

HỎI ĐÁP – TƯ VẤN

Thời gian bệnh viện An Phú hoạt động khám chữa bệnh?

– Thời gian hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viên An Phú là từ 7:00 đến 20:00 các ngày trong trong tuần

– Riêng với các trường hợp cấp cứu bệnh viện có đội ngũ ý tế túc trực sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ và điều trị 24/24.

Các điều kiện kiểm soát dịch covid 19 tại bệnh viện?

– Khi đến với bệnh viện quý khác cần nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K của bộ y tế: Đeo khẩu trang – Khử khẩn – Giữ khoảng cách – Không tập trung đông người – Khái báo y tế.

Bệnh viện An Phú có xét nghiệm Covid 19 không?

– Hiện tại bệnh viên An Phú đang cũng cấp các dịch vụ xét nghiệm Covid 19 bao gồm dịch vụ Test nhanh kháng nguyễnvà xét nghiệm PCR.

Bệnh viện có tiêm vaccin Covid 19 không

– Hiện tại bệnh viện chưa cung cấp dịch vụ tiêm vaccine phòng ngừa Covid 19.

Bệnh viện có khám bảo hiểm hay không?

– Hiện tại bệnh viện An Phú đã triển khai khám chữa bênh Bảo Hiểm Y Tế thao đúng quy định về khám chữa bệnh bằng bảo Hiểm Y Tế.

VIDEO GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN

nhà cung cấp

Bệnh viện An Phú xin chân thành cảm ơn các nhà cung cấp đã luôn đồng hành cùng bệnh viện

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

Bệnh viện An Phú xin chân thành cảm ơn các đối tác đã luôn đồng hành cùng bệnh viện

THÔNG TIN HỮU ÍCH

Bệnh viện An Phú xin chân thành cảm ơn các đối tác đã luôn đồng hành cùng bệnh viện