Category Archives: Mời thầu xây dựng Bệnh biện An Phú VSIP II

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG BỆNH VIỆN AN PHÚ VSIP II

Bệnh viện đa khoa An Phú (Chủ đầu tư) có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu thuộc dự án Thông báo mời thầu BỆNH VIỆN AN PHÚ VSIP II theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Bệnh viện đa khoa An Phú mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh…