Chính sách khách hàng

Nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi

Công tác đào tạo

vụ và chuyên môn, BVĐK AN PHÚ rất chú trọng công tác đào tạo, thường xuyên cử nhân viên tham gia các khóa