LỊCH LÀM VIỆC BÁC SĨ - TỪ 15/01/2018 ĐẾN 21/01/2018
STT HỌ TÊN BÁC SĨ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1/15/2018 1/16/2018 1/17/2018  01/18/2018 1/19/2018 1/20/2018 1/21/2018
1 Ths.Bs. Lê Quang Minh  
CA 1: 06:30 -11:30
(15:00 - 20:00)
Nghỉ CC-Khoa Nôi
(06:30 -11:30)
(15:00 - 18:00)
CC-Khoa Nôi
(06:30 -11:30)
(15:00 - 20:00)
CC-Khoa Nôi
(06:30 -11:30)
(15:00 - 18:00)
CC-Khoa Nôi
(06:30 -11:30)
(15:00 - 18:00)
CC-Khoa Nôi
(06:30 -11:30)
(15:00 - 19:00)
2 Bs.CKI. Nguyễn Bảo Hiến HC (07:00 - 11:30)
Nội 2 (14:00 - 18:00)
Nội 1 (07:00 - 11:00)
CC-TT (11:30 - 14:00)
(14:00 - 18:00)
Nghỉ Nội 1 (07:00 - 12:00)
(14:00 - 18:30)
Nghỉ Nội 1 (07:00 - 12:00)
(14:00 - 20:00)
Nghỉ
3 Bs. Nguyễn Tiến Hoàn Nội 2 (07:00 - 11:00)
CC-TT (11:30 - 14:00)
TĐ (18:00 - 06:30 shs)
Nghỉ Nội 1 (07:00 - 11:00)
CC-TT (11:30 - 14:00)
TĐ (18:00 - 06:30 shs)
Nghỉ Nội 2 (07:00 - 11:00)
CC-TT (11:30 - 14:00)
TĐ (18:00 - 06:30 shs)
Nghỉ Nghỉ
4 Bs.CKI. Nguyễn Thế Khôi Nội 1 (07:00 - 11:00)
(14:00 - 18:00)
Nội 2 (07:00 - 11:30)
(14:00 - 18:00)
Nghỉ Nội 2 (07:00 - 11:00)
CC-TT (11:30 - 15:00)
(15:00 - 18:00)
Nội 1 (07:00 - 12:00)
(14:00 - 18:00)
Nghỉ Nghỉ
5 Bs. Nguyễn Văn Sáu Nghỉ CC-Khoa Nôi
(06:30 -11:30)
(15:00 - 19:00)
Nội 2 (07:00 - 11:30)
(14:00 - 19:00)
Nghỉ Nghỉ Nội 2 (07:00 - 11:00)
CC-TT (11:30 - 15:00)
Nhi (17:00 - 20:00)
Nội 1 (07:00 - 11:00)
(14:00 - 18:00)
6 Bs. Trịnh Thị Vân Nghỉ CC-TĐ
(18:30 - 06:30 shs)
Nghỉ Nghỉ Nghỉ CC-TĐ
(18:30 - 06:30 shs)
Nghỉ
7 Bs. Võ Ngọc Sang Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ CC-TT (11:30 - 14:00)
Nội 2 (7:00 - 11:00) (14:00 - 17:30)
TĐ (18:00 - 06:30 shs)

Địa chỉ: Số 05 KDC Nam Phương, đường 22 tháng 12, KP 1A. phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Phone: 0911.071.001 -0274.6550.115

Email: admin@benhvienanphu.vn