Khám và điều trị ngoại trú - nội trú tất cả các bệnh lý từ nhẹ đến nặng với nhiều chuyên khoa

sâu, thuộc các chuyên ngành Nội, Ngoại, Sản Phụ Khoa, Khoa Nhi và các chuyên khoa khác.

Hệ thống khoa phòng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng, từ khu điều trị Bảo Hiểm Y Tế, đến khu điều trị dịch vụ, nhiều loại phòng bệnh với nhiều mức giá khác nhau.