Khám và điều trị chuyên khoa:
-   Chuyên khoa Nội – Nhi
-   Chuyên khoa Ngoại
-   Chuyên khoa Tai -Mũi - Họng
-   Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
-   Chuyên khoa Mắt
-   Chuyên khoa Da Liễu
-   Chuyên khoa Sản Phụ Khoa
-   Chuyên khoa Y Học Cổ Truyền
-   Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng
-   Xét nghiệm