1)  Bệnh viện cũng thực hiện nhiều chương trình khám sức khỏe và cấp phát thuốc từ thiện cho người dân thuộc các huyện trong Bình Dương cũng như ngoài tỉnh.

 

2)    Chương  trình  y  tế  học  đường

 

3)     Các hoạt động xã hội thiết thực, thể hiện tín nhân văn sâu sắc chúng tôi mong muốn được chung vai gánh vác, chia sẽ gánh nặng với xã hội trong việc điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho công đồng trong và ngoài tỉnh.